Πιστοποιήσεις

Συστηματικά η εταιρεία μας ενημερώνεται παρακολουθώντας σεμινάρια σε τακτά διαστήματα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, Ιταλία και Γερμανία για όλες τις τεχνικές αλλά και τις αισθητικές εξελίξεις που συμβαίνουν στο χώρο του ενεργειακού τζακιού – σόμπα (ξύλο-αέριο-pellets).

Έτσι είμαστε πάντα σε θέση να παρέχουμε στον πελάτη μας τη καλύτερη αξιόπιστη δυνατή λύση για κάθε περίπτωση .

Καστάνης Αντώνης
Τεχνικός – Υπεύθυνος Προσωπικού